Βασικές αρχές του Pilates

Οι Αρχές τής τεχνικής Πιλάτες Υπάρχουν οκτώ βασικές αρχές του Pilates, που προέρχονται από την έμμεση εμπειρία του ιδίου του Πιλάτες και αντιπροσωπεύουν τα κύρια σημεία για την μεθόδου του. Αρχές που θα φανούν χρήσιμες και σε άλλες τεχνικές. Κάθε αρχή εισάγεται με μερικές φράσεις [...]