Κάθε Δευτέρα ,Τρίτη ,Πέμπτη και Παρασκευή 13:00-17:00 θα πραγματοποιούνται ομαδικά μαθήματα ,Pilates on Apparatus, Pilates Mat/Stick, Yoga, TRX, Functional Circuit, Body Conditioning,dynamic stretching με έκπτωση 40-50% !!